FAQ Mobience

 1. Do czego służy aplikacja Mobience?
 2. Dlaczego ważne jest Twoje uczestnictwo?
 3. Do czego wykorzystane zostaną zebrane informacje?
 4. Czy udział w badaniu jest płatny?
 5. Jaki jest przebieg badania?
 6. Dla kogo przeznaczona jest aplikacja?
 7. Czy można w każdej chwili zrezygnować z badania?
 8. Czy dane pozyskane za pomocą aplikacji podlegają ochronie?
 9. W jaki sposób prezentowane będą wyniki badania?
 10. Jak wykorzystywane są informacje pozyskane przy pomocy aplikacji Mobience?
 11. Jakie są korzyści dla osób, które zdecydowały się pobrać aplikację?
 12. Czemu ma służyć dostęp do wiadomości SMS i kontaktów użytkownika?
 13. Gdzie przechowywane są dane i jaki jest stopień ich zabezpieczenia?
 14. W jaki sposób reklamodawcy mogą wykorzystać dane uzyskane z badania?
 15. Jak pobrać aplikację?
 16. Ile miejsca zajmuje aplikacja?
 17. Kto jest właścicielem Mobience?
 18. Kontakt z nami
 1. Do czego służy aplikacja Mobience?

  Aplikacja Mobience jest narzędziem badawczym analizującym sposoby korzystania z urządzeń mobilnych. Celem badania jest zebranie informacji na temat polskiej społeczności mobilnej, dokładne określenie profilu użytkowników, intensywności i okoliczności korzystania z urządzeń oraz poszczególnych aplikacji, a także określenie najbardziej popularnych aplikacji mobilnych wśród konkretnych grup osób.

 2. Dlaczego ważne jest Twoje uczestnictwo?

  Żyjemy w czasach cyfryzacji. Korzystanie z telefonów komórkowych i tabletów stało się codziennością i jest powszechne w społeczeństwie. Telefony wciąż są udoskonalane i wzbogacane o dodatkowe funkcje. Obecnie oprócz funkcji komunikacyjnych pełnią rolę nawigacji czy aparatu fotograficznego. Ułatwiają codzienne życie zapewniając dostęp do potrzebnych nam informacji, komunikację, czy rozrywkę. Producenci telefonów, jak i producenci aplikacji prześcigają się w pomysłach, co jeszcze telefony mogłyby robić, jak jeszcze ułatwić użytkownikowi życie. Producenci i inne podmioty potrzebują wiedzy od użytkowników o sposobach wykorzystywania telefonów, gdyż każdy użytkownik korzysta inaczej.

  Dlatego tak ważne jest Twoje uczestnictwo w badaniu, aby rozwijać i ulepszać dopasowanie telefonów, aplikacji na telefony i treści internetowych do Twoich potrzeb.

 3. Do czego wykorzystane zostaną zebrane informacje?

  Zebrane informacje wykorzystywane będą do przygotowania raportów i zestawień dotyczących sposobu korzystania z urządzeń mobilnych przez polskich użytkowników. Pozwolą producentom telefonów ulepszać modele, a operatorom sieci komórkowych – optymalizować wykorzystanie stacji przesyłowych BTS. Twórcom aplikacji na smartfony i tablety pozwolą poznać preferencje użytkowników, dzięki czemu będą mogły powstawać aplikacje lepiej spełniające oczekiwania użytkowników. Dane o korzystaniu z internetu przez WiFi lub GSM pomogą w określeniu popularności korzystania z tego sposobu dostarczania internetu i mogą przyczynić się np. do rozpowszechnienia darmowego wifi, lub określenia miejsc, w których ta usługa powinna być dostępna.

 4. Czy udział w badaniu jest płatny?

  Udział w badaniu jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny. Aplikacja Mobience również jest bezpłatna.

 5. Jaki jest przebieg badania?

  Badanie Mobience składa się z dwóch etapów:
  1. Instalacji programu badawczego Mobience na smartfonie lub/i na tablecie. Przy instalacji pobierany jest adres e-mail. Użytkownik staje się uczestnikiem badania z chwilą zainstalowania aplikacji na urządzeniu mobilnym. Zanim rozpocznie się instalacja wyświetlany jest regulamin i dopiero po jego akceptacji aplikacja zostanie zainstalowana. Zainstalowanie aplikacji jest równoznaczne ze zgodą na udział w badaniu.
  2. Drugi krok to wypełnienie krótkiego kwestionariusza zawierającego pytania o dane demograficzne oraz dane związane z korzystaniem z internetu.

 6. Dla kogo przeznaczona jest aplikacja?

  Aplikację może zainstalować każdy. Czym większy będzie przekrój społeczny i demograficzny osób biorących udział w badaniu, tym pełniejszy będzie obraz polskiego rynku mobile.

 7. Czy można w każdej chwili zrezygnować z badania?

  Tak, cały czas uczestnicy badania mają możliwość odinstalowania aplikacji i zrezygnowania z udziału w badaniu.

 8. Czy dane pozyskane za pomocą aplikacji podlegają ochronie?

  Wszystkie pozyskane dane osobowe podlegają ochronie i chronione są przy wykorzystaniu najwyższych standardów. Nie udostępniamy danych o poszczególnych uczestnikach badania, w sposób umożliwiający jakąkolwiek identyfikację. Prezentacja danych odbywa się tylko i wyłącznie w formie bezosobowych statystycznych zestawień tak, aby można było określić sposób korzystania z urządzenia.

 9. W jaki sposób prezentowane będą wyniki badania?

  Wyniki badania będą prezentowane w postaci raportów i zestawień zbiorczych.

 10. Jak wykorzystywane są informacje pozyskane przy pomocy aplikacji Mobience?

  Informacje wykorzystywane są do opracowania analiz i zestawień, które odzwierciedlają realne wykorzystanie smartfonu czy tabletu w Polsce.

 11. Jakie są korzyści dla osób, które zdecydowały się pobrać aplikację?

  Użytkownik aplikacji, dołączając do panelu badawczego, będzie miał realny wpływ m.in. na: rozwój internetu mobilnego, upowszechnienie narzędzi ułatwiających codzienne życie, poprawienie dostępności oraz jakości treści i aplikacji dedykowanych urządzeniom mobilnym oraz poprawę jakości usług operatorów telekomunikacyjnych. Po zainstalowaniu aplikacji użytkownik staje się przedstawicielem grupy będącej miniaturą populacji użytkowników internetu mobilnego.

  Udostępnione informacje pozwolą na tworzenie spersonalizowanych ofert reklamowych, dostosowanych do potrzeb, możliwości finansowych oraz nastroju użytkowników urządzeń mobilnych.

 12. Czemu ma służyć dostęp do wiadomości SMS i kontaktów użytkownika?

  Dzięki danym o częstotliwości wysyłania wiadomości SMS będziemy w stanie ocenić, intensywność wysyłanych wiadomości, a tym samym sposób korzystania z urządzeń mobilnych, w tym zestawień statystycznych.

 13. Gdzie przechowywane są dane i jaki jest stopień ich zabezpieczenia?

  Dane przechowywane są na naszych serwerach przystosowanych i zabezpieczonych do przechowywania tego rodzaju danych. Zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa określony również prawem.

 14. W jaki sposób reklamodawcy mogą wykorzystać dane uzyskane z badania?

  Uzyskane wyniki pomogą w optymalizacji przekazów marketingowych oraz aplikacji pod kątem zainteresowań i potrzeb pokolenia mobile. Reklamodawcy, znając lepiej swojego użytkownika, będą mogli skierować do niego bardziej dopasowany przekaz.

 15. Jak pobrać aplikację?

  Aplikację dla systemów z rodziny Android można pobrać w Google Play na stronie: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.spicymobile.mobience&hl=pl
  Dla pozostałych systemów aplikacja będzie dostępna wkrótce.

 16. Ile miejsca zajmuje aplikacja?

  Aplikacja Mobience zajmuje 2,1 MB.

 17. Kto jest właścicielem Mobience?

  Autorem i właścicielem Mobience jest firma Spicy Mobile, z siedzibą przy Ostrobramskiej 75B w Warszawie. Spicy Mobile zajmuje się planowaniem, przygotowaniem oraz realizacją kompleksowych kampanii mobile.

 18. Kontakt z nami

  W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z badaniem Mobience, możesz skontaktować się z nami pod adresem panel@mobience.pl